Vyberte si z nabízených služeb

Po výběru služby vám položíme několik otázek. 
Pokud máte zájem o více služeb, vyberte je prosím postupně.

01
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Naše společnost vám prostřednictvím bezpečnostních a technických služeb pomůže splnit povinnosti, které zaměstnavatelům ukládají platné právní předpisy.

02
Odpadové hospodářství

Zajištění registračních a evidenčních povinností v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce

(obaly a obalové odpady, elektrozařízení a elektroodpady, baterie a akumulátory, vozidla a stará vozidla, pneumatiky a odpadní pneumatiky, neobalové výrobky a odpady z nich)

03
Ochrana proti požárům

Naši specialisté vám poskytnou kompletní služby včetně posouzení požárních rizik, návrhu a instalace požární signalizace, protipožárních systémů a evakuačních plánů.

04
Registratura

Služba registratury představuje základní pilíř efektivní správy dokumentů a informací v organizaci. Mezi klíčové činnosti patří vypracování a případně aktualizace registraturního pořádku a plánu.

05
Normy STN EN ISO

Získejte normy STN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a další.

06
AML

Zajistěte integritu svého podnikání a chraňte ho před finančními riziky pomocí našich služeb proti praní špinavých peněz.

08
Ochrana osobních údajů + GDPR

Od roku 2018 mají všechny subjekty, které přicházejí do styku s osobními údaji, povinnost je chránit.

09
Informační bezpečnost

Naše služba zabezpečení informací poskytuje komplexní ochranu před interními i externími hrozbami, zajišťuje soulad s právními a regulačními požadavky a snižuje riziko úniku informací.