Naše služby

Vybrat si nás znamená vybrat si partnera, který se o vaši bezpečnost a právní záležitosti postará, jako by byly naše vlastní. Štandart BPPO je více než jen poskytovatel služeb, jsme strážci vaší bezpečnosti a společníci na cestě k úspěchu. Těšíme se na spolupráci s vámi, protože vaše zdraví a bezpečnost není jen naší prací, je to naše vášeň.

Nechte to na nás!

Kliknutím na službu přejdete na její podrobný popis.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  BOZP je nejen zákonnou povinností, ale také nutností pro zdravý a efektivní chod vaší firmy.

  Naši odborníci na BOZP vám poskytnou komplexní služby včetně analýzy rizik, vypracování bezpečnostních postupů a protokolů a školení zaměstnanců.

  Zaměřujeme se na prevenci nehod, úrazů a nemocí z povolání, snižujeme absenci vašich zaměstnanců a zvyšujeme jejich motivaci a produktivitu. Pomůžeme vám ochránit to nejcennější, co máte – vaše zaměstnance.

  Povinnost zabezpečit bezpečnostně-technické služby vyplývá zaměstnavatelem v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů.

  Ochrana proti požárům

  Naši specialisté vám poskytnou kompletní služby včetně posouzení požárních rizik, návrhu a instalace požární signalizace, protipožárních systémů a evakuačních plánů. Nabízíme také pravidelné kontroly a údržbu zařízení a školení pro zaměstnance, aby byli připraveni adekvátně reagovat v případě požáru.

  Díky spolupráci s námi budete mít jistotu, že jste přijali všechna nezbytná opatření na ochranu před nečekanými katastrofami. S námi je vaše požární ochrana v těch nejlepších rukou.

  Odpadové hospodářství

  Odpady a obaly

  Zajištění registračních a evidenčních povinností v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce

  (obaly a obalové odpady, elektrozařízení a elektroodpady, baterie a akumulátory, vozidla a stará vozidla, pneumatiky a odpadní pneumatiky, neobalové výrobky a odpady z nich) dle zákona č. 79/2015 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech).

  Povinnosti původce odpadu

  Vzduch / HFC

  Zajištění plnění ohlašovacích povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 137/2010 Sb. o ovzduší (zákon o ovzduší)

  Zajištění plnění ohlašovacích povinností provozovatele zařízení obsahujících HFC plyny podle zákona č. 286/2009 Sb. o fluorovaných skleníkových plynech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o fluorovaných skleníkových plynech).

  Voda

  Zajištění plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 364/2004 Sb. o vodách a o změně zákona Slovenské národní rady č. 254/2001 Sb. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

  Zajištění výkonu funkcí vodohospodáře

  Normy STN EN ISO

  Naše služby vám poskytnou odborné poradenství a podporu v procesu implementace a certifikace norem STN EN ISO.

  Ať už se jedná o systémy řízení kvality (ISO 9001), systémy environmentálního řízení (ISO 14001), systémy řízení bezpečnosti informací (ISO 27001), systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001 ) nebo jiné normy specifické pro vaše odvětví, můžeme vám pomoci dosáhnout shody a maximalizovat vaši výkonnost.

  S námi budete mít jistotu, že vaše podnikání je postaveno na pevných základech, které splní očekávání vašich zákazníků i přísné požadavky regulačních orgánů. Investujte do kvality a bezpečnosti s našimi službami v oblasti norem STN EN ISO a buďte o krok napřed před konkurencí.

  AML

  Zajistěte integritu svého podnikání a chraňte ho před finančními riziky pomocí našich služeb proti praní špinavých peněz. AML je klíčovou součástí řízení rizik v každé finanční instituci a podniku, který chce zabránit zneužití finančního systému.

  S námi máte jistotu, že vaše procesy jsou nejen transparentní, ale také odolné vůči potenciálním hrozbám. Spolupracujte s námi a zajistěte si klid na dodržování předpisů a finanční bezpečnost.

  Registratura

  Služba registratury představuje základní pilíř efektivní správy dokumentů a informací v organizaci. Mezi klíčové činnosti patří vypracování a případně aktualizace registraturního pořádku a plánu. Tento důležitý krok zahrnuje nejen tvorbu těchto dokumentů, ale také zajištění jejich schválení u příslušného státního archivu.

  Ochrana osobních údajů + GDPR

  Naše služby zajistí, že dokumentace GDPR bude nejen v souladu s platnou legislativou, ale také přizpůsobená konkrétním procesům a činnostem vaší firmy. Poskytujeme komplexní řešení, včetně vypracování potřebných interních směrnic, postupů při porušení ochrany osobních údajů, školení oprávněných osob, poradenství a zastupování před dozorovými orgány České republiky.

  Informační bezpečnost

  Implementace informační bezpečnosti znamená proaktivní ochranu podnikových aktiv, zajištění kontinuity obchodních procesů a ochranu před finančními a provozními ztrátami. Naše služba zabezpečení informací poskytuje komplexní ochranu před interními i externími hrozbami, zajišťuje soulad s právními a regulačními požadavky a snižuje riziko úniku informací. Bezpečné systémy a data vytvářejí důvěru mezi zákazníky a obchodními partnery, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch a růst podniku.